חיטוי מאגרי מים בבניינים משותפים

מאגרי המים הלאומיים אשר מספקים את מי השתייה אל אזרחי המדינה, דרך מערכות המים המרושתות בכל המדינה, מנוהלים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, אשר שומרת על איכות המים ברמה הבריאותית הגבוהה ביותר ומונעת תחלואה קשה וחדירת מזהמים אל מי השתייה. לאורך כל השנה, נעשות בדיקות יזומות ושגרתיות, אשר כל מטרתן הוא לבדוק את איכות המים ולטפל במקרים בהם האיכות היא אינה ברף הנדרש ואינה עומדת בתקנים המחמירים שהציב משרד הבריאות. 

מערכות המים בישראל, מנתבות את המים אל בנייני המגורים והאחריות על איכות המים, היא עד לאותה נקודה בה מערכות המים מתחברות עם תשתית המים בבניין המגורים. מאותה רגע ואילך, האחריות היא בידי דיירי הבניין, אשר מחויבים לדאוג לביצוע חיטוי מאגרי מים בבניין, באמצעות חברה מקצועית אשר מוסמכת לניקוי וחיטוי מאגרי מים אשר תבטיח כי איכות המים תהיה ברמה גבוהה ומספקת אשר תאפשר שימוש בטוח ובריאותי במים בזמן חירום.

הצורך במאגרי מים בתוך בנייני מגורים משותפים

מאגרי מים, נמצאים במגדלי מגורים בעלי חמש קומות לפחות, מתוך מטרה לאפשר לחץ תקין של מים אל עבר הקומות העליונות ומתן אספקת מים שוטפת במקרי חירום, עקב תקלה במערכות המים העירוניות. מאגר מים בבניינים משותפים, הוא האחראי על שגרת חיים תקינה בעת חירום ומניעת מצב בו תופסק זרימת המים ללא גיבוי אשר יאפשר ניהול שגרת חיים תקינה ללא הפרעה. מתוקף כך, ישנה חשיבות גדולה מאוד, לטיפול במאגרי המים בזמן שגרה, על מנת שבמצבי חירום, יסופקו מי שתייה באיכות גבוהה וללא מזהמים למיניהם.

השלבים לחיטוי מאגרי מים בבניינים משותפים

מאגרי מים נמצאים בסיכון מתמיד לחדירה של חיידקים ומזהמים ממקורות שונים הנוגעים להיעדר תחזוקה שוטפת של מאגר המים
בבניין. חדירה של מזהמים אל תוך מאגרי המים, עלולה להוביל לפגיעה בריאותית משמעותית מאוד ועל כן, פעם בשנה יש לטפל
היטב במאגרי המים ובהתאם לנהלים המחמירים שמתווה משרד הבריאות וזאת באמצעות חברה מקצועית המתמחה בכך ולתחזק
אותם הן בשגרה והן בחירום. על מנת לבצע חיטוי מאגרי מים באופן המקצועי ביותר, יש לעבוד בהתאם לשלבים הבאים:

סגירה הרמטית של צינורות המים במאגר –

 בשלב הראשון , יש לסגור את הצינורות המובילים מים אל המאגר ומתוך המאגר החוצה. 

ריקון המאגר – בשלב השני, מתבצע ריקון מלא של מאגר המים.

ניקוי וחיטוי – בשלב השלישי מתחילים בביצוע ניקיון המאגר מלכלוכים, אבק, מתכות, חפצים שונים ולאחר הניקוי היסודי, מבצעים
חיטוי איכותי באמצעות חומרי חיטוי המאושרים על ידי משרד הבריאות ועומדים בתקן.

מילוי המאגר – לאחר חיטוי וניקוי המאגר, יש לשטוף היטב את המאגר ולרוקן את, תכולת המים שנאספה בעת השטיפה ולאחר מכן
יש למלא את מאגר המים מחדש, עד לטיפול הבא בעוד שנה.

 

יש להקפיד על תחזוקה תקינה של מאגרי המים ולמנוע מצב בו מאגר המים נזנח, דבר העלול להוביל להיווצרות זיהומים קשים במים
ולפגיעה קשה בבריאות הדיירים. החובה של ועד הבניין, היא לדאוג לביצוע פעולות תחזוקת מאגר המים, באמצעות חברה המתמחה
בכך ותבצע את העבודה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ובהתאם לשלבים השונים.

טופס 4 הינו למעשה החותמת הסופית לאישור המבנה ובלעדיו, אין אישור לאכלוס ולפתיחת המבנה בין אם מדובר על מבנה ציבורי,
מסחרי או פרטי. ניקוי מאגרי מים בבניין משותף, הינו חלק מהתקנים של המבנה לעמוד בהם ולהציג אישורים אשר מראים כי בבניין
המשותף ישנו מאגר מים אשר עומד בתקנים המחמירים ביותר תוך הימצאות מערכות המבטיחות את איכות המים הגבוהה ביותר
והראויה לשתייה של דיירי הבניין וזאת מבלי לפגוע בבריאות הדיירים או סיכון חייהם במידה והמים מזוהמים ומלאי חיידקים.

ניקוי וחיטוי מים אינו מתבצע בצורה חובבנית ולא יכול להיעשות על-ידי מי שאינו הוסמך לכך ומחזיק ברישיון הראוי לכך.
ניקוי וחיטוי מאגרי מים, מתבצע באמצעות חברה מקצועית אשר לה הניסיון הדרוש, על מנת להתמודד עם מאגרי המים והמזהמים
הנמצאים בתוכם ולבצע ניקוי וחיטוי ברמה הגבוהה ביותר אשר יאפשר איכות מים גבוהה וראויה לשתייה. חיטוי צנרת מים אינה
פעולה אשר מצריכה ידע ושימוש בחומרים ייעודיים אשר אינם מזיקים לבני האדם ולא מסכנים את בריאות הציבור המשתמש
במאגרי המים

 

 

צור קשר בווצאפ
Send via WhatsApp