דיגום מים – על מה מדובר?

כדי לדבר על דיגום מים, כנראה נרצה לדבר על מים עצמם – או יותר נכון, על איכותם. באופן עקרוני, איכות מי השתיה (אותם אנחנו למעשה, שותים) מנוטרת בדרך קבע על ידי כל מיני אמצעי ניטור, שמטרתם למדוד שלל דברים, מהיבטים מיקרוביאליים וכימיים – כדי לוודא את איכות מי השתייה – שהם נקיים ובריאים, לפחות על פי התקן, או התקנות של "בריאות העם", שזו דרך להגיד "איכותם התברואתית של מי השתיה", באם המים איכותיים מספיק לצרכי תברואה, לצורך העניין.

התקנות צריכות להיות כאלה שמתעדכנות מדי תקופה.

מעקב אחר מדדים בדיגום מים

כאשר עוקבים כך אחר המדדים – אלו שמגדירים מה הם מים המתאימים באיכותם לצריכה תברואתית – ניתן לאפיין את האיכות הרצויה, ולבדוק באם המים שלפנינו מכילים מרכיבים שיחדיו מרכיבים את האיכות הרצויה כדי לשמש כמי שתייה. כאשר מבצעים מעקב אחר מים, באופן כללי, ניתן לעקוב אחר מגמות, וכל מיני דברים שאולי חשוב שנדע בהקשר לאותם כמויות של מים – כדי להבטיח שאיכותם מתאימה לשתייה ותומכת את בריאות הציבור.

בדיקת איכות המים

כאשר בודקים את איכות המים – משתמשים למעשה בדגימה של מים, מתוך מאגר המים – על כן תוצאות הבדיקה מתייחסות לדגימה בלבד, ועליה לייצג באופן מיטבי את המאגר של המים ממנו הובאה. 

מדוע דיגום מים חשוב כלכך?

דיגום המים הוא למעשה אחד השלבים העיקריים, או החשובים,ושלא נאמר הבסיסיים בבדיקת וניקוי מאגרי מים איכות מי השתייה – שכן זהו שלב מפתח בקבלת "התמונה", באשר לשאר המים שבמאגר. הרי לא סביר שנרצה להזיז את כל המים, כדי לבצע בדיקה במעבדה, כאשר ניתן פשוט לקחת "דוגמית", או דוגמה שלהם – כדרך הדיגום, "פיסה" מסוימת של המים, שאמורה לאפשר תמונת מצב לגבי המים בכללותם מהם הגיעה.

הצורך באישור משרד הבריאות בתהליך דיגום מים

לתהליך דיגום מי השתייה יש מעין תכנית מסוימת, שיכולה להיקבע על ידי ספק המים – בתיאום ובאישור משרד הבריאות. לפחות במקרים רשמיים שכאלו, ומאושרים להיות כאלו, שכן אפשר שיש דגימות מים שמתרחשות ללא קשר לסידור עם משרד הבריאות, מטעמים פרטיים וכיוצא בזה. על כן ניתן לבדוק כל מקרה נקודתית כדי לגלות באם משרד הבריאות מעורב בכך, או לא. היקף ותדירות בדיקות המים אמור להיות משוקף בתקנות, כמו גם תלוי בסוג המים, במקור המים ובמספר הצרכנים של המים במקום.

לסיכום

במקרים בהם משרד הבריאות אכן מעורב בדבר – נטילת דגימת מים לשם עריכת בדיקת מים שכאלו – אמורה להתבצע על ידי דוגם מים שהוסמך על ידי משרד הבריאות, בהתאם, באופן סביר להנחה – להנחיות של משרד הבריאות עצמו.

על כן, זו הייתה כתבה קצרצרה בדבר דיגום מים, מקווים שהיא האירה מעט על הנושא. תודה על קריאתך.

צור קשר בווצאפ
Send via WhatsApp